Grondwerk

 • Het bouwrijp maken middels het afgraven en egaliseren van Uw perceel.
 • Graven van bouwputten en het afvoeren van grond.
 • Verder allerhande grondwerk zoals machinaal omspitten en sleuven graven voor kabels en leidingen.
 • Aanleg grindpaden o.a. met gebroken puin verharding.
 • Levering van diverse soorten zand en grind.
 • Tevens levering diverse soorten bemeste tuinaarde.

Tuinaanleg

Voor alle aspecten van de tuinaanleg kunt u bij ons terecht.
Zo ook voor een tuinontwerp en een beplantingsplan.

 • Aanleg (Sier)bestrating.
 • Aanplant bomen, heesters en vaste planten.
 • Aanleg gazons.
 • Maken van vlonders
 • Grond verbeteren middels bemesting.
 • Aanleg van vijvers en rotspartijen.
 • Aanleg van schuttingen en betonijzervlechtmatten met begroeiing zoals Hedra (klimop)
 • Bomen snoeien. Ook bomen kappen, stronken uitgraven en afvoeren.
 • Beplanting snoeien als mede geheel tuinonderhoud.

Riolering

Aanleg van rioleringen en het oplossen van rioleringsproblemen. Ook oplossingen voor overtollig regenwater middels diverse regenwaterbezinksystemen.

 • Gespecialiseerd in huisaansluitingen.
 • Levering van PVC riolering.
 • Levering van regenwaterinfiltratieboxen.